Chuyên mục: Trai anh hùng

Đây tôi giới thiệu bạn một phương pháp làm “anh hùng thật sự”, “anh hùng muôn đời”. Muốn làm vị anh hùng này, trước bạn phải tập tu đức nhẫn nhục. Nghe nói đến nhẫn nhục, bạn đã bật cười!… Khoan! khoan! Bạn đừng cười vội.

Tôi biết bạn sẽ bảo: “Tôi thanh niên đâu phải như những ông già bạc nhược, mà mỗi cái bảo phải nhẫn nhục.” Vâng! Bạn là thanh niên, nhưng bạn đừng lầm hiểu nhẫn nhục là hèn yếu khiếp nhược. Nhẫn nhục là một “khả năng chịu đựng”.

Có chịu đựng được mọi thử thách, mọi thống khổ, mọi bực dọc… người ta mới giàu nghị lực, mới đủ kinh nghiệm, mới tiến lên bậc Hiền Thánh và xứng đáng là trai anh hùng.