Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Đối với mỗi cá nhân, sự riêng tư và bảo mật thông tin là rất quan trọng. Vì vậy với mong muốn mang lại sự an toàn cho thành viên, “giuluaphongdo.com” luôn nỗ lực bảo vệ sự riêng tư khi trải nghiệm trên blog.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi truy cập vào blog của chúng tôi, địa chỉ IP và tên miền của bạn sẽ được tự động lưu. Đồng thời chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về truy cập của bạn như loại trình duyệt, ngày giờ truy cập, thời lượng truy cập, địa chỉ trang web dẫn đến blog của chúng tôi. Mọi thông tin này đều được sử dụng để quản lý và cải thiện cho blog tốt hơn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin cá nhân được thu thập được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi đến với bạn một cách tốt nhất.
• Cung cấp những thông tin, hỗ trợ giúp bạn trải nghiệm blog của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.
• Sử dụng thông tin để giải quyết các tranh chấp, những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng blog.
• Dựa vào những thông tin thu thập từ khách hàng như thời lượng truy cập, tần xuất truy cập để đo lường hiệu quả dịch vụ và tiếp tục cải thiện.

3. Lưu trữ thông tin

Để bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân một cách tốt nhất, chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin trên máy chủ và sử dụng tất cả các biện pháp để bảo vệ bao gồm cả biện pháp vật lý và biện pháp điện tử như sử dụng hệ thống mã hoá dữ liệu, tường lửa, thủ tục bảo vệ theo đúng quy định của luật bảo mật thông tin.
Đối với truy cập vật lý vào các thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ cho nhân viên của mình truy cập khi thực sự cần thiết để hoàn thành công việc của họ trong việc phục vụ lợi ích chính đáng của khách hàng.
Những thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên blog sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ hoặc khi có yêu cầu huỷ các thông tin đã cung cấp.

4. Tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Để truy cập, sửa chữa và cập nhật những thông tin cá nhân của bạn trên blog, bạn hãy đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Việc lấy thông tin, cập nhật, chỉnh sửa này hoàn toàn miễn phí.

5. Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Đối với dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không công khai trên blog. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không được sự cho phép của bạn bằng văn bản của bạn, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật.
Truy cập vào blog của chúng tôi cũng có nghĩa là bạn đã hoàn toàn đồng ý với nội dung của Chính sách bảo mật này.